Alles over retail…

Innovatieveretail.be is een platform waar jij veel informatie en artikelen kan vinden over innovaties, trends en ontwikkelingen in de retail. Wij hebben deze website opgezet voor de mensen die meer informatie willen over retail, een retail adviesbureau zoeken en/of het laatste nieuws willen lezen over diverse retailbranches.

Wat is retail?

Retail is een uit het Engels overgenomen woord dat vrij vertaald kleinhandel/detailhandel betekent. Wanneer een firma goederen verkoopt aan een consument valt dit onder retail. Het is een verzamelnaam voor verkopen van tastbare eindproducten/goederen aan de consument. (bekijk de definitie op: Wikipedia)

Soorten retailproducten

We maken het begrip tastbare eindproducten graag voor je duidelijk. Welke retailproducten zijn tastbaar? We hebben ze in onderstaande opsomming voor jou gecategoriseerd.

  • Eindproducten die gemaakt zijn om lang mee te gaan worden ook wel hardliners genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: motoren, koelkasten, een zitbank of een televisie.
  • Goederen die minder duurzaam en kortere levensduur hebben worden ook wel soft goods genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: sneakers, shampoo, broeken en laarzen.
  • De foodbranche hoort ook tot de retail. Voorbeelden van voedsel: vis, broodjes, sla, etc.
  • Ook de goederen in kunst behoren tot retail. Voorbeelden hiervan zijn: een trompet, boeken en een kunstwerk.

Waar zijn retailproducten te koop?

Hieronder hebben we een groot overzicht van Belgische en Nederlandse voorbeelden van firma’s die wij gecategoriseerd hebben per verkooppunt.

Warenhuizen
Speciaalzaken
Van den Borre
Profurn
Discounters
Aldi
Lidl
Bulk verkopers
Colruyt
E-commerce

Wat doet een retail adviesbureau?

In onderstaand voorbeeld hebben we de werkzaamheden opgenomen voor een consultant die werkzaam is in de foodbranche en gespecialiseerd is in supermarkten. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk diensten te benoemen waar een adviesbureau bij kan helpen.

Winkelanalyse

Een adviseur onderzoekt de mogelijkheden en bedreigingen van de supermarkt. Over welk potentieel beschik je en hoe kunnen we maximaal inspelen op de concurrentie?

Herinrichting

Ook geven zij advies rond een herschikking of herinrichting van de supermarkt. Dat kan ook gaan over één of meerdere afdelingen zoals de beenhouwerij of bakkerij, allebei essentiële afdelingen in een supermarkt.

Personeelscoaching

De consultants begeleiden het personeel in een vernieuwde structuur of aanpassing die zij in een eerder stadium hebben geadviseerd. Door hun betrokkenheid te maximaliseren en een transparant beleid te voeren beperken ze de weerstand tot een minimum en werkt het personeel met de neus in de juiste richting.

Rendementsoptimalisatie

Alles draait om rendement. Ze analyseren de balansrekening van de supermarkt en halen er de pijnpunten uit. Op basis daarvan doen ze voorstellen om het rendement te maximaliseren.

Locatie-onderzoek

Het retail adviesbureau gaat na of er ruimte is voor een uitbreiding van een bestaande supermarkt of voor een nieuwe vestiging. Of ze onderzoeken of er nog voldoende potentieel is om de supermarkt te behouden op die locatie, of dat er zich een herlokalisatie opdringt die meer mogelijkheden biedt.

Formulekeuze

Samen met de eigenaar van de supermarkt gaan ze na welke formule voor de firma de beste is, bij welke franchisegever u zich het best aansluit. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de geografische aanwezigheid en het potentieel van andere supermarkten.

Contractonderhandeling

Consultants begeleiden bij het negotiëren met de franchisegever zodat de franchisenemer aan de beste voorwaarden zijn/haar supermarkt kan opstarten of aanpassen.

Investeringsbegeleiding

Waarin investeer je het best en over welk bedrag spreken we? Of is het wel nodig om te investeren? Daarin kunnen adviseur jou bijstaan. Zij geven ook advies over de keuze van materiaal en leverancier om tot een optimale en meest rendabele oplossing te komen.

Kandidaatsvoorstelling

Ze gaan na of een kandidaat over de capaciteiten en financiële middelen beschikt om een winkel uit te baten.

Locatievoorstelling

Een retail adviesbureau gaat ook na of en welke locaties wel geschikt zijn om een vestiging te openen, over te nemen of uit te breiden. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de aanwezige concurrentie.

Waardebepaling

Zij helpen de supermarkt eigenaar de waarde te bepalen van een vestiging, zowel voor overname als aan- of verkoop. Zo proberen ze er voor de eignaar het maximum uit te halen.

Overnamebegeleiding

Ze begeleiden bij de overname van een supermarkt, zowel van de kant van de overnemer als van diegene die zijn vestiging overlaat.

Vastgoedbegeleiding

Ook kunnen consultants begeleiden bij de aan- of verkoop, of bouw van een supermarkt door de voor de eigenaar meest gunstige transactie te realiseren en aan de nodige formaliteiten te voldoen.

Fiscaal en juridisch advies

Een goed adviesbureau is grondig op de hoogte zijn van alle zaken en kunnen een eigenaar adviseren om fiscaal en juridisch advies in te winnen bij externen. Zij beschikken daartoe over de nodige professionele contacten en kunnen daarbij als tussenpersoon begeleiden.

Opvolging en evaluatie

Het is van belang om de adviezen en doorgevoerde beslissingen op regelmatige basis te evalueren en zo nodig bij te sturen. Ook hierin kunnen zij begeleiden.

Waarop letten als je op zoek gaat naar een retail adviesbureau?

Wanneer je op zoek gaat naar een consultant of adviesbureau gespecialiseerd in retail is het goed om te kijken over wat voor uitgebreide expertise ze beschikken, o.m. van de markt en retailconcepten.

Daarnaast is het handig als zij onafhankelijk zijn zodat ze ongedwongen kunnen instaan voor advies en begeleiding. Als extern begeleider hebben zij dan ook een andere kijk op de situatie. Elke klant en situatie is anders. Een goed retail adviesbureau leeft zich volledig in om te komen tot een professioneel advies. Dit doen zij in samenspraak van a tot z. Zo bouwen ze een vertrouwensband en goed contact op. Dit is dan ook de basis om tot een goed resultaat te komen.

Logischerwijs moet je ook kijken hoeveel ervaring een firma heeft. Ook belangrijk in welke sectoren zij ervaring hebben en of dat matcht met jouw sector. Tot slot is het belangrijk dat een consultants flexibel zijn en kunnen inspelen op plotselinge marktveranderingen en -ontwikkelingen.

Hoe gaat een retail consultant te werk?

Tijdens een kennismakingsgesprek schetst je de situatie zodat het adviesburea een algemeen beeld krijgen. Daarbij kan je mogelijke pijnpunten aanhalen zodat de consultants voorstellen tot advies en begeleiding kunnen formuleren. Vaak is dit eerste gesprek volledig vrijblijvend en kosteloos.

Voor beide partijen is het van belang dat er een basis wordt gemaakt om tot een vruchtbare samenwerking te komen en een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. In vele gevallen leidt dit immers tot een langdurige vorm van samenwerking.

Samen doorloop je verschillende fasen, van voorstudie tot bijvoorbeeld implementatie op de winkelvloer. Bij iedere fase volgt een evaluatie zodat jij steeds kan beslissen om de samenwerking al dan niet verder te zetten.

Voor bepaalde zaken kan het nodig zijn om een beroep te doen op specifieke expertise, bvb. op juridisch en fiscaal vlak. Het adviesbureau kan daarbij van dienst zijn en als tussenpersoon optreden. In samenspraak met jou vormen zij het centraal aanspreekpunt.

Relevante links:

Detailhandel Vlaanderen
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen